Ondersteuning Van Onze Lokale Gemeenschappen

We zijn trots op de initiatieven die we ondersteunen en de inspanningen van onze medewerkers om van de wereld een betere plek voor iedereen te maken. Deze projecten die geleid worden door onze lokale landenteams zijn slechts enkele voorbeelden van manieren waarop we iets terugdoen voor onze Europese gemeenschappen.

Meisjesdag - Duitsland

Nikon Duitsland sloot zich aan bij een landelijk initiatief om tienermeisjes aan te moedigen om beroepen te overwegen die traditioneel door mannen worden uitgeoefend, door een groep van 13- tot 15-jarigen uit te nodigen voor een workshop over de technische wereld van microscopie en fotografie.

Bloeddonatie - Rusland

Nikon Russia houdt twee keer per jaar een bloedinzamelingsactie om kinderen met bloedziekten te ondersteunen. Het gedoneerde bloed wordt gegeven aan het Dmitry Rogachev Onderzoekscentrum voor Kinderhematologie, Oncologie en Immunologie dat gezondheidszorg biedt aan meer dan 500 kinderen met bloedziekten.

Strandschoonmaak - Nederland

Nikon Europe werkt samen met de Stichting Sea First om het probleem van plasticvervuiling op lokale stranden aan te pakken. Een team van 44 medewerkers van Nikon ging naar het strand en verwijderde binnen drie uur 2000 stukken afval. De Stichting Sea Firstkreeg ook een donatie voor haar belangrijke werk op het gebied van strandbescherming, en hun oprichter gaf een lezing over het groeiende probleem van de vervuiling van de zee en hoe individuen een verschil kunnen maken in de strijd tegen deze kwestie.

Verminderen, hergebruiken, recyclen - Hongarije

Nikon Hungary steunde een lokaal schoolprogramma om kinderen milieubewust te maken door zeven pallets papier te doneren voor recycling. In een afzonderlijk initiatief zamelden ze ook bruikbaar speelgoed en kleding in voor donatie aan de armen met Kerstmis, waardoor de afval werd verminderd en de kwetsbare groepen de broodnodige steun kregen.

Goede Doelen Gekozen door de Werknemer - Verenigd Koninkrijk en Scandinavië

Nikon medewerkers in het Verenigde Koninkrijk en Scandinavië selecteren ieder jaar een goed doel om te ondersteunen. Sinds de start in het Verenigd Koninkrijk in 2005 heeft het personeel meer dan € 258.000 ingezameld. Ondersteunde goede doelen waren altijd op het gebied van gezondheidszorg, waaronder hospices, kankerzorg, Alzheimer onderzoek en geestelijke gezondheid. Terwijl onze werknemers zich richten op fondsenwerving, zorgen hun inspanningen ook voor publiciteit voor de goede doelen en mogelijkheden voor medewerkers om vrijwilligerswerk te doen.

Light on Small (Licht op Klein) - Nederland

Nikon Europe BV werkt sinds 2017 samen met het Eco-Schools-initiatief dat wordt uitgevoerd door de Foundation for Environmental Education (FEE), en we creëerden samen een origineel programma, ‘Light on Small’. Door de ontwikkelingskosten voor lesmateriaal te financieren en Nikon microscopen en camera's te doneren, maakt het project kinderen van de schoolgaande leeftijd bewuster van de milieuproblematiek. Ongeveer 300 kinderen van vijf scholen hebben al van dit doorlopende programma geprofiteerd.