Nikon Imaging | België | Europe

Privacyverklaring

NIKON BELGIË PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken als u producten of diensten bij ons bestelt, van ons koopt of gebruikt, onze websites bezoekt en wanneer u zich wendt tot onze klantenservice of anderszins contact hebt met Nikon.

Nikon hecht groot belang aan privacy. Het op rechtmatige en behoorlijke wijze verwerken van persoonsgegevens is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid; Nikon streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van de Group Privacy Protection Statement van Nikon <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_beleid.htm> en is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van onze mogelijke, bestaande en voormalige klanten en leveranciers verwerken en op uw gebruik van onze producten en diensten en onze website op http://www.nikon.be, of wanneer u anderszins zaken doet met de BeLux-vestiging van Nikon France S.A.S. (hierna aangeduid als "u"). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig door te lezen.

  • 1. Wie wij zijn

  • 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen

  • 3. Hoe wij uw gegevens verzamelen

  • 4. Delen van gegevens

  • 5. Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen

  • 6. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

  • 7. Uw rechten

  • 8. Hoe wij omgaan met dit beleid

  • 9. Contactgegevens voor uw privacyverzoeken

  • 10. BIJLAGE