Gebruiksvoorwaarden

 • 1. Toepassing

 • 2. Gebruiksbeperkingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten

 • 3. Handelsmerken

 • 4. Onaanvaardbaar gebruik

 • 5. Koppelingen naar andere websites

 • 6. Aansprakelijkheid

 • 7. Garanties

 • 8. Schadeloosstelling

 • 9. Verantwoordelijkheid voor gebruikersnaam en wachtwoord

 • 10. Algemeen

 • 11. Toepasselijke wetgeving

 • Adressen