Productreparaties

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Nikon U.K. Limited (“Nikon”) en elke persoon, firma of onderneming (“de Klant”) die Nikon verzoekt om goederen of onderdelen daarvan (“de Goederen”) te repareren of te vervangen. De uitdrukking “Reparatie” omvat aanpassing en gedeeltelijke of gecombineerde reparatie en vervanging. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op producten die bij Nikon zijn achtergelaten voor evaluatie of prijsopgave.
1. GUARANTEE WORK